ویندوز ایران
 • Product 1

  SEO Base (پایه)

  • تحلیل کسب و کار,نوان
   توضیحات
   کلمات کلیدی
   Rich Snippets
   فایل و متاتگ robots
   نقشه سایت sitemap
   بهینه سازی تصویر ها
   لینک های داخلی
   اصلاح ساختار HTML
   محتوای تکراری
   حذف iFrame
   حذف Flash
   خطاهای 404
   خطاهای 4xx , 5xx
   Google Webmaster
   Bing Webmaster
  Only
  1,333,333/3 mo
  Order Now
 • Product 2

  Average (متوسط)

  • تحلیل کسب و کار
   انتخاب نام دامنه
   عنوان
   توضیحات
   کلمات کلیدی
   Rich Snippets
   فایل و متاتگ robots
   نقشه سایت sitemap
   بهینه سازی تصویر ها
   لینک های داخلی
   لینک های خارجی
   اصلاح ساختار HTML
   اصلاح لینک ها
   محتوای تکراری
   حذف iFrame
   حذف Flash
   خطاهای 404
   خطاهای 4xx , 5xx
   Google Webmaster
   Bing Webmaster
   Google PageSpeed
   Google Analytics
   بازرسی شئو
  Only
  1,000,000/6 mo
  Order Now
 • Product 3

  Advanced(پیشرفته)

  • حلیل کسب و کار
   انتخاب نام دامنه
   عنوان
   توضیحات
   کلمات کلیدی
   Rich Snippets
   فایل و متاتگ robots
   نقشه سایت sitemap
   تولید محتوا
   بهینه سازی تصویر ها
   لینک های داخلی
   لینک های خارجی
   اصلاح ساختار HTML
   اصلاح لینک ها
   محتوای تکراری
   حذف iFrame
   حذف Flash
   خطاهای 404
   خطاهای 4xx , 5xx
   Mobile Friendly
   Google Webmaster
   Bing Webmaster
   Google PageSpeed
   Google Analytics
   Google AdWords
   ثبت مشاغل محلی
   ثبت شبکه های اجتماعی
   بازرسی شئو
  Only
  833,333/mo
  Order Now

Powered by WHMCompleteSolution