هاست اشتراکی ویندوز - ایران

هاست اشتراکی ویندوز - 50 مگابایت
 • 50 مگابایت فضای هاست
 • 3000 مگابایت ترافیک ماهانه
 • پلسک کنترل پنل
 • ایران موقعیت سرور
هاست اشتراکی ویندوز - 100 مگابایت
 • 100 مگابایت فضای هاست
 • 5000 مگابایت ترافیک ماهانه
 • پلسک کنترل پنل
 • ایران موقعیت سرور
هاست اشتراکی ویندوز - 200 مگابایت
 • 200 مگابایت فضای هاست
 • 10000 مگابایت ترافیک ماهانه
 • پلسک کنترل پنل
 • ایران موقعیت سرور
هاست اشتراکی ویندوز - 500 مگابایت
 • 500 مگابایت فضای هاست
 • 30000 مگابایت ترافیک ماهانه
 • پلسک کنترل پنل
 • ایران موقعیت سرور
هاست اشتراکی ویندوز - 1000 مگابایت
 • 1000 مگابایت فضای هاست
 • 50000 مگابایت ترافیک ماهانه
 • پلسک کنترل پنل
 • ایران موقعیت سرور
هاست اشتراکی ویندوز - 2000 مگابایت
 • 2000 مگابایت فضای هاست
 • 100000 مگابایت ترافیک ماهانه
 • پلسک کنترل پنل
 • ایران موقعیت سرور
هاست اشتراکی ویندوز دانشجویی 30مگابایت
 • 30 مگابایت فضای هاست
 • پلسک کنترل پنل
 • ایران موقعیت سرور
هاست اشتراکی ویندوز - 3000مگابایت
 • 3000 مگابایت فضای هاست
 • 50000 مگابایت ترافیک ماهانه
 • پلسک کنترل پنل
 • ایران موقعیت سرور

Powered by WHMCompleteSolution